Sevgi Evleri

Sevgi Evi nedir?
Bildiğimiz adıyla yetiştirme yurtlarının daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için oluşturulan yeni yapılanmanın adı. Toplu bakım hizmeti verilen kuruluş binalarından farklı olarak, aile ortamına benzer yapı ve ilişki sisteminde, ev tipi binalardan oluşan, her binada 10–12 çocuğun bakımlarının sağlanabileceği çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlarını ifade etmektedir. Sevgi evleri bir hizmet modeli değişikliği olmayıp kuruluşların fiziksel mekan olarak değişikliğidir. Bu doğrultuda sevgi evlerinin ayrı bir mevzuatı bulunmayıp çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları mevzuatına göre hizmetleri yürütülmektedir.

Sevgi Evlerinin amacı nedir?
İlde farklı yaş gruplarına ayrı ayrı binalarda hizmet veren kuruluşların tek çatı altında birleştirilerek ayrı kuruluşlarda bulunan kardeşlerin mümkün olduğunca bir araya getirilmesi böylece kardeş bağlarının kuvvetlendirilmesi, çocukların yaşı büyüdükçe kuruluş değiştirmeden korunma/bakım tedbir kararı kaldırılıncaya kadar aynı kuruluşta kalmasının sağlanması, çeşitli travma ve örselenmişlikle gelen çocukların sağlıklı bir birey olarak toplumla bütünleşmesi amaçlanmaktadır.

Sevgi Evlerinin Çocuklar Açısından Olumlu Yönleri Nelerdir?
- Çocukların temel gereksinimleri daha sıcak ve samimi bir ortamda karşılanmaktadır.
-Çocuklar aile ortamına benzer yapılar ve ilişki sistemi içinde yetiştirildiğinden aynı evdeki diğer çocuklar ile kardeş ilişkisi içerisinde ve sorumlu bakım elemanı ile daha sıcak iletişim halinde paylaşımda bulunmaktadır.
-Çocuklarla iletişim daha sıcak olduğundan ve az sayıda personel ile karşılaştığından sağlam ve tutarlı davranış özelliği ile olası kişilik ve davranış bozuklukları en aza indirilmektedir.
- Çocuklar temel güven duygusunu kazanmaktadır.
-Çocuklar ev hayatını öğrenerek büyümekte mutfakta yemek pişirebilmekte, dolabını kendisi yerleştirip, acıktığında dolaptan yiyecek alabilme imkânı olduğundan ev ortamına yakın yetişmekte ve hayata kolay hazırlanmaktadır.
- Personelin izlenmesi ve hizmet içi eğitimlerin uygulanması daha kolay olmakta çocuklara yönelik personelden kaynaklı sorunlar ve ihtiyaçlar daha hızlı tespit edilebilmekte sağlıklı çözümler üretilebilmektedir.
- Çocuğa küçük birimler halinde yaşamasının sonucunda kazandırılan olumlu tutum ve davranışlar toplum tarafından kabul edici bir tutum ile karşılanmalarına yol açmaktadır.