Kardeş Aile

Kardeş Aile; paylaşmanın, çoğalmanın, artmanın ve arınmanın ifadesi...

Kardeş aile projesi; kültürümüzde ensar ve muhacir kardeşliğinden ilham almış bir projedir. Projenin kapsamı yeryüzünün tüm coğrafyaları olmakla beraber, ''yakından''başlama'' ilkesi çerçevesinde Anadolu'dan Balkanlar'a, Asya'dan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar uzanan, yakın bölgemizin mazlum, mağdur ve muhtaç insanlarını kapsamaktadır.

Doğal afet ve savaşların da etkisiyle sayıları gitgide artan mağdur ve muhtaç aileleri sevindirmek için Farukiye Vakfı tarafından geliştirilen bu proje, hayırsever insanların desteğiyle hayat buldu.

Kardeş Aile projesinde ki amacımız hayat standardı yüksek ve orta aileler ile yoksul ve mazlum aileler arasında ''manevi kardeşlik'' köprüleri kurmaktır. Bu kurulan köprüleri sadece ülke içinde değil, dünyanın tüm ülkelerindeki mağdur ve muhtaç aileleri kapsayacak şekilde tesis etmektir.

Türkiye, Somali, Filistin, Pakistan, Bosna, Suriye, Sudan, Afganistan, Bangladeş, Arakan ve dünyanın bütün mazlum coğrafyalarındaki kardeşlerimize ulaşmaya çalıştık.

Vereniyle alanıyla, varlıklısıyla yoksuluyla... Kavuştuk, kucaklaştık... Zira; onlar Hz. Ali'nin deyimiyle; Ya insanlıkta eşimiz ya da dinde kardeşimiz idiler.

Kardeş Aile Projesinin Amaçları
 Büyük ailemiz olan insanlık ailesinin mensupları arasında kardeşlik hukuku çerçevesinde dayanışma ve yardımlaşma uygulamalarını yaygınlaştırmak,
 Hayat standardı yüksek ve orta olan aileler ile mağdur, muhtaç, yoksul ve mazlum aileler arasında “manevî kardeşlik” köprüleri kurmak,
 Bu “manevî kardeşlik” köprülerini sadece ülke içinde değil, dünyanın tüm ülkelerindeki mağdur ve muhtaç aileleri kapsayacak şekilde tesis etmek.

Kardeş Aile Projesi İçerisinde Vereceğimiz Destekler
 Barınmayı sağlamak için kira ve yakıt desteği,
 Eğitim ihtiyacını karşılayabilmek için eğitim rehberliği, eğitim araç gereçleri ve burs imkanlarını,
 Sağlık hizmetleri için muayene ve ilaç ihtiyaçlarının tedarik edilmesi,
 Giyecek ve Gıda ihtiyaçlarının karşılanması;
 Özellikle Yaşlılar ve Engelli kardeşlerimiz için Rehabilitasyon hizmetleri;
 Afet ve savaş bölgelerinde yaşamış kişiler için psikolojik destek,
 Türkiye'de ve yardım edilen diğer ülkelerde gezi ve ziyaret programları,
 Yardımsever ve muhtaç insanlar arasında sürekli ve düzenli iletişim desteği
 Ve hukuki destek.

Kardeş Aile Ödemeleri
 Proje kapsamındaki ülkelerin hayat standardı gözetilerek tarafımızca tespit edilecek aylık ve yıllık miktar,  veren el aileden tahsil edilerek alan el kardeş aileye ödenir.
 Tahsilât ve ödemeler muhatabın şartları göz önünde bulundurularak 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık olabilir.

Nasıl Kardeş Aile Olabilirim ?
İster veren el olarak, ister alan el olarak Kardeş Aile edinmek isteyenler, Vakıf yetkilileri ile irtibata geçmeleri veya sitemizden müracaat etmeleri halinde, gerekli işlemler yapılacaktır.