Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın yanındayız.

Diyanet işleri başkanımız Prof.Dr Ali Erbaş hocamız cuma hutbesinde ailenin temelini dinamitleyen “ zinanın en büyük günah olduğunu ve Lutilik, LGBT , eşcinselliğin ise en büyük sapkınlık olduğunu “dile getirmiştir. İnsan Hakları Dernegi (İHD) Ankara avukatları sayın başkanımızı “ kin ve nefret söylemi”nden dolayı mahkemeye vermiş ve görevden alınmasını istemişlerdir .


Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız..


Allah'ın hükümlerini ayetlerini okumak ne zamandan beri suç oldu..
Siz istesenizde istemesenizde bu topraklar İslam topraklarıdır..
Aile, İslam'ın ve bu toplumun en büyük değeridir.


#AliErbaşYalnızDeğildir