Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i Tahrif Girişimini Tel'in Ediyoruz

Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i Tahrif Girişimini Tel'in Ediyoruz

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir vakıf ile birlikte Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin vefatının 747'inci gecesi münasebetiyle düzenlenen sözde Şeb'i Arus etkinliğinde, Allah (cc) kelamı Kuran’ı Kerim’in Türkçe okutulmaya çalışılması büyük bir hadsizliktir. Dini değerlerimize yapılan bu saldırı asla kabul edilemez. Ayrıca ömrünü Allah’a (cc) ve O’nun Habibi Peygamber Efendimize adanmış olarak geçiren Hazreti Mevlana ve Mevlevi geleneği ile alakası olmayacak şekilde söz konusu programda kadın-erkek birlikte sema yapılması, Hazreti Mevlana ile yakından uzaktan bir ilgilerinin olmadığını göstermektedir. 
Dini değerlerimize açık bir saldırı ve tahrif amacı taşıyan bu tür sinsi teşebbüslerin iyi niyetli girişimler olmadığı açıktır. Bu tür hadsiz çabaların cahillikten öte dini değerlerimizi tartışmaya açarak ülkemizin huzur ve barışını bozmaya yönelik beyhude çabalar olduğunu değerlendiriyor ve şiddetle tel’in ediyoruz.