İmanı Muhafazanın İtikadî Hastalıklar Cephesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs salgını sürecinde ülkemizde de dînî ve içtimaî hayatımızı derinden etkileyen ciddi önlemler alınıyor. Salgın hastalığın getirdiği olumsuz şartları izale ederek kalplerimizi Allah (cc) ve Resulünün (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sevgisi, itaati üzere diri tutmak amacıyla Muzaffer Yalçın Hocamız tarafından yüz yüze yapılan eğitim ve sohbet faaliyetlerimiz bildiğiniz gibi bir süredir sosyal medya üzerinden devam ediyor. 
İlahiyatçı/Yazar Muzaffer Yalçın Hocamız, geçtiğimiz Temmuz ayında yayınlanan bu sohbetinde; içinde bulunduğumuz âhir zamanda, önceleri pek de benzeri olmayan salgın hastalıkların çıktığını, aynı şekilde ümmet arasında yayılan fitnelerin de bulaşıcı hastalıklar gibi insanlara ulaştığını ifade ederek itikadî anlamdaki bu fitnelerin, Müslümanların gönül dünyasında büyük yaralar açtığına vurgu yaptı.