Zâhirî ve Bâtınî EdeblerBu eser, zâhirî ve bâtınî edebleri içermektedir. İbadetlerle ilgili sünnet ve edepleri ihtiva etmesiyle "Fıkhu's-Sünne",
Günlük yaşantıyla ilgili sünnet ve edebleri anlatması yönünden zâhirî adab,
Tasavvuf öğrencilerinin dikkat etmesi gereken edeplere yer vermesiyle de tasavvufi ahlak türünden bir eserdir.
Fıkhi bir eserdir zirafıkh-ı zahir ve batınla ilgili bilgiler ihtica etmektedir.
Bir âdâb kitabıdır çünkü zâhirî ve bâtınî edepleri konu almaktadır.