Vizyon & Misyon / Yaptıklarımız & Yapacaklarımız

Zahirî ve batınî ilimler üzerinde çalışmak, bu ilimlerdeki gelişmelere katkı sağlamak ve fertlerin bundan faydalanabilmesi için kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda çalışmalar yapmaktır.