İslam da Zikir ve RabıtaEserde zikir, rabıta, velayet, keramet, seyr-i sulük, nefs, vesile, ilm-i ledün, ilham gibi Kur'an-î Tasavvufi kavramlar, arı-duru ve sahih bir duyarlılık ortaya koyarak ele alınmıştır.
Eseri oluşturan risaleler Abdullah Farukî el-Müceddidi (k.s.) Hazretlerinin tevhidi duyarlılığının tasavvufi bir dille ifadesidir.
Tasavvuf ilminin temel konularını sadece "zahiri" bir bakış açısıyla değil, "kalbi-batıni" bir bakış açısıyla, kalp gözüyle ele alınmış olup, zahiri ve batıni ilimler meczolmuştur.
Bu güzide kitap, "Zahire ters düşen batın, batıldır" anlayışını esas alarak hazırlanmıştır.