Ehl-i Beyt ve On İki İmamlarEhl-i Beyt sevgisi, Ehl-i Sünnete mensup her mü'minin kalbinde yer bulan, bulması gereken bir sevgidir.
Peygamber Efendimiz (s.a.v) 'in ailesi, ev halkı, anlamına gelen Ehl-i Beyt toplumumuzda yeterince tanınmamaktadır. Büyük bir Ehl-i Beyt sevdalısı olan Abdullah Fârukî el-Müceddidî (k.s.) Hazretleri kimi kesimlerce unutulmuş, kimi kesimlerce de haklarında yanlış bilgilerin üzerine bina edilen ve karşılığı olmayan kuru bir sevgi iddiasının yanlışlıklarını ortaya koymuş, Ehl-i Beyti tanıma ve onlara olması gereken sevgiyi Ehl-i Sünnet anlayışı çerçevesinde nezih bir anlatımla dile getirmiştir.
Eserde, Hz. Fatımatü'z-Zehrâ, Emîrü'l-Mü'minin İmâm Ali (k.v.), Cennet gençlerinin efendileri İmam Hasan, İmam Hüseyinin de içinde bulunduğu On iki imamların hayatları, ilim ve irfanları konu edilmektedir.